SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
plausi´bel adjektiv ~t plausibla plaus·ibl·aresom det finns goda (rationella) skäl att tro på komm.JFRcohyponymtroligcohyponymrimlig 1 en plausibel förklaring till o­lyckansedan 1651av lat. plausib´ilis ’om­tyckt, populär’; besl. med applådera