SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
plus`giro substantiv ~t ~n plus|­giro·naen form för betalningsförmedling som förut­sätter att mot­tagaren eller av­sändaren har ett sär­skilt konto (plusgirokonto) ekon.JFRcohyponympostgiro äv. om mot­svarande kontoplusgiroblankettsätt in pengarna på plusgiro 90 00 00sedan 2004