SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
portföl´j substantiv ~en ~er port·följ·en1(rektangulär) relativt platt väska som i första hand är av­sedd för böcker, skriv­materiel, dokument o.d. hush.dokumentportföljläderportföljsex allvarliga herrar med svarta portföljerspec. om en sorts mapp el. portfölj som an­vänds in­om ramen för portfolio­metoden (portfölj­metoden)minister utan portföljseminister 1 sedan 1758av fra. portefeuille med samma betydelse, till porter ’bära’ och feuille ’(pappers)blad’ 2(före­tags eller persons) inne­hav av värde­papper ekon.aktieportföljibl. äv. om samling av grafiska blad e.d. (el. mot­svarande mapp)JFRcohyponymportfölj 1 ibl. äv. all­männareen portfölj med produkter som snart kommer att lanseras på marknadensedan 1868