SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
portier [pårtje´el.pårtçe´] substantiv ~en el. ~n [pårtje´n el. portçe´n], plur. ~er [pårtje´rer el. pårtçe´rer] porti·er·enhotelltjänsteman som tar emot ny­anlända gäster och över­lämnar rums­nycklar och sedan står till förfogande för viss service serv.yrk.portierdisknattportierlämna in nycklarna hos portierenbe portieren beställa en taxisedan 1885av fra. portier med samma betydelse; av lat. porta´rius ’dörrvaktare’, till por´ta ’port’; jfr port