SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
porö´s adjektiv ~t por·ösförsedd med små (luft­fyllda) håligheter och där­för ofta spröd el. bräcklig admin.form.MOTSATSantonymkompakt JFRcohyponymgenomsläppligcohyponymluckercohyponymluftig 2 porös kalk­stenläckra, porösa bak­verkisen var porössedan 1642av fra. poreux med samma betydelse; till por