SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pose [´s] substantiv ~n [på´sen] ~r [på`ser] pos·enuttrycks­full men konstlad kropps­ställning som in­tas t.ex. av estetiska skäl komm.modellen in­tog en nästan klassisk poseen stramt militär poseäv. bildligtattityd som ngn in­tar en­bart för effektens skull hans politiska radikalism var bara en posesedan 1872av fra. pose med samma betydelse, till poser ’ställa ned; placera; posera’; av lat. pausa´re ’(att) vila’; jfr paus