SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pose´ra verb ~de ~t pos·er·arin­ta en uttrycks­full men konstlad kropps­ställning för att upp­nå ngn (ofta estetisk) effekt foto.komm.konstvet.spec.stå (eller sitta) modell för fotograf, målare e.d. flickorna poserade på bad­strandenibl. som förskönande om­skrivningvisa sig naken mot betalning i ngt pornografiskt samman­hang äv. bildligtin­ta en viss attityd en­bart för effektens skull han poserade med socialistiska å­sikterposera (för ngn)sedan 1848 (i bet. ’göra sig märk­värdig’)se pose Subst.:vbid1-283655poserande, posering