SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
post [pås´t] substantiv ~en ~er post·en1knappast plur. (sam­hällelig) organisation för befordran av brev och an­dra försändelser från av­sändare till mot­tagare samh.jobba på postenskicka brevet med postenäv.post­kontor mest histor.gå till posten och hämta ut paketetelektronisk postsystem för sändning av med­delanden mellan dator­användare, e-postpappers­brev har i många fall ersatts av elektronisk post (komma) som ett brev på postensebrev 1 ryska postenen lek där del­tagarna (turvis) ställer sig bak­om en dörr och begär att få ut­föra ngt (o)behagligt gent­emot en mot­partpå klass­festen lekte de ryska posten och dansade tryckare sedan 1655av fra. poste ’post(befordran); post­skjuts’; av ita. posta ’avställningsplats; skjuts­håll; brevpost’; till lat. po´nere ’sätta; ställa; lägga’; jfr ponera, postiljon 2sällan plur. försändelser som befordras av post­väsendet och i sista ledet normalt av brev­bärare samh.postbilpostutbärningbrevpostflygposttjänstepostin­kommande postut­gående postsortera postenöppna dagens postposten kommer vid tio­tidenäv. ngt ut­vidgate-posthon måste bara starta datorn och se på postenibl. äv.postutbärning(stur) paketet kom med posteni ett få­tal sammansättn. äv.nyhet, under­rättelse jobspostsedan 15973bok­fört belopp i räkenskaper databehandl.ekon.en post på 10 000 kronor som revisorn ville ha en förklaring tilläv. om viss mängd av värde­papper e.d.aktiepostäv. om en­skild enhet i an­dra samman­hangen post i data­mängden hade fallit bortsedan 1625av fra. poste, ita. posta i bet. ’av­satt penning­summa’; urspr. samma ord som post 1 4varu­parti handel.virket såldes i större och mindre postersedan 1626se post 3 5vanligen i sammansättn. upprätt­stående, stolpliknande an­ordning särsk. om lod­rät del av dörr el. fönster­karm arkit.dörrpostfönsterpostsängpostäv. om vissa mer komplicerade an­ordningar vars synliga del är en så­dan an­ordningbrandpostvattenpostsedan ca 1490Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. poster ’fönster­post; fönster­ruta’; av lågty. post med samma betydelse; av lat. pos´tis ’dörr­post’ 6an­visad plats för ut­förande av visst upp­drag, vanligen av vaktkaraktär särsk. mil.arb.mil.förpoststå på post vid bronen soldat som stupade på sin postäv. bildligt, särsk.(finare) befattning ambassadörsposten tung posten ledande posten hög posttill­träda en postbekläda en viktig postlämna sin postposten som finans­minister var vikt åt NN(på) post, posten (som ngn)sedan 1669via ty. el. fra. av ita. posto ’ut­ställd (vakt)’; av samma urspr. som post 1; jfr posto 7posterande soldat el. par av soldater mil.posten av­löses efter två timmarsedan 1679se post 6