SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
postanvisning [pås`t-] substantiv ~en ~ar post|­an·vis·ning·enbetalningshandling som efter under­skrift växlades ut mot pengar på posten var­vid mot­svarande belopp betalats in av av­sändaren mest histor.ekon.samh.postanvisningsblankettsedan 1863