SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
poste restante [påstrestan´t] adverb poste rest·antemed kvar­liggande (på viss post­anstalt e.d.) för personlig av­hämtning för så­dana fall där mot­tagarens adress inte kan an­ges närmare el. där mot­tagaren själv har begärt kvarliggning samh.skicka pengarna poste restantespec. som an­givelse på försändelsenPeter Andersson, Poste restante, Stock­holm 1äv. om försändelsenhämta ut ett poste restantesedan 1853av fra. poste restante med samma betydelse, till poste ’post’ och rester ’vila; ligga kvar’