SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
premiss´ substantiv ~en ~er pre·miss·enofta plur. förut­sättning av mer el. mindre logiskt slag af.fil.resonemanget byggde på falska premisseräv. om vill­kor i all­mänhethon skulle behöva betala resan själv och hon ställer inte upp på de premissernapremisser (för ngt/att+V/SATS)sedan 1780av ty. Prämisse med samma betydelse; till lat. præmitt´ere ’skicka i för­väg’; jfr emittera, mission