SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
presente´ra verb ~de ~t pre·sent·er·arformellt göra (ngn) bekant med viss person särsk. genom att tala om namn ekon.komm.SYN.synonymföreställa 2 får jag presentera: NN – ONhan presenterade sig som advokat NNäv.göra känd genom att visa upp och kommentera JFRcohyponymförevisacohyponymuppvisa 1cohyponymdemonstrera 1 hennes nya roman presenterades på bok­mässani refl. an­vändning äv. om att göra en spektakulär prestationmest i sportjargongi 22:a minuten presenterade sig NN med ett snärtigt skottpresentera ngn/ngt (för ngn) (som ngn/ngt)sedan 1760jfr fornsv. presentera ’fram­bära, över­lämna’; av fra. présenter ’över­lämna; presentera’; till 1present Subst.:vbid1-285188presenterande; presentation