SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
prestation [-∫o´n] substantiv ~en ~er prest·at·ion·enngt (positivt) som åstad­kommits eller full­gjorts ofta trots svårigheter komm.JFRcohyponyminsats 4 prestationsförmågaprestationsångestarbetsprestationkraftprestationen fin prestationen stark prestationdet var en prestation att bestiga bergeten fin match med många strålande individuella prestationersedan 1872av fra. prestation med samma betydelse; till prestera