SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1pris substantiv ~et, plur. ~er äv. ~, best. plur. ~erna äv. ~en pris·et1fast­ställd belöning för viss prestation särsk. i tävlings­sammanhang och i form av t.ex. penning­summa el. pokal spel.sport.JFRcohyponympremie 1 prispengarprisutdelningandraprisförstaprishederspriströstprisvandringsprisett prestige­fyllt prisvinna första prisen tävling med fina priserhan tog emot priset ur kungens handta prisetöver­träffa allt eller alla i sitt slagmånga konster har gjorts på lina men en frans­man tog priset när han ut­förde ett balans­nummer över stor­marknaden i Saint Etienne sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. pris ’tävlings­pris; beröm; förtjänst’; av lågty. pris ’värde; beröm’; av fornfra. pris, lat. pret´ium ’värde’; jfr preciosa 2i plur. mest i formenpriser fast­ställd kostnad för ngt vid (eventuellt) köp ekon.JFRcohyponymsaluvärdecohyponymavgiftcohyponymnotering 2cohyponymvärde 1 priskontrollprisstegringprisuppgiftbiljettprisextrapriskiloprislockprisnettoprisockerprisvänskapsprisett högt prisett hut­löst prisett lågt prisett över­komligt prisett rabatterat prisett för­månligt prisett skäligt prisett rimligt prismarknadsmässiga prisersänka prisernapressa prisernahöja prisernatrissa upp prisernadu får cykeln för halva prisethan fick tröjan till det facila priset av 100 kronorpriset på kaffe varierar med dollar­kursenäv. bildligt, särsk. i ut­tryck för o­behaglig på­följd e.d.hon fick betala ett högt pris för sin våg­halsighethan gjorde en fin karriär, men till priset av att familje­livet offradespriset (för/på ngt)humana priserlåga priseri hamnen fanns det gott om båtar att hyra till humana priser sätta pris på ngtupp­skatta ngthon satte pris på att kollegerna passade tiden till varje priso­avsett vad det kostari pengar el. ansträngningar e. d.filmen handlar om personer som till varje pris vill vara i strålkastar­ljuset sedan 1625
2pris substantiv ~et pris·et(över­svallande) beröm högt.; särsk. i relig. samman­hangkomm.relig.pris ske Herrensjunga Herrens prissedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)se 1pris
3pris substantiv ~en ~er pris·en(fientligt) far­tyg eller fartygslast som tagits i besittning under krig mil.sjö.prisdomstolprisrättpristagningprisen bogserades i hamnngn gång äv. om (krigs)byte i all­mänhetde fick en god pris vid erövringen av stadensedan 1535av fra. prise med samma betydelse, till prendre ’ta’; jfr repris, surpris
4pris substantiv ~en ~ar pris·enen portion snus kokk.SYN.synonymprilla ta sig en pris (snus)lägga in en prisen pris (ngt), en pris (med ngt)sedan 1734av fra. prise (de tabac) med samma betydelse; samma ord som 3pris