SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
procen´t substantiv ~en, plur. ~, best. plur. ~en pro·cent·enhundra­del mat.procentsiffrafelprocentsvarsprocentöver 80 procent av de röst­berättigade röstade vid riksdags­valethälften av de till­frågade, allt­så 50 procent, svaradespec. om ränte- el. vinstprocent (ibl. o­bestämt)vad får du för procent?de har procent på vin­stenspec. äv. i ut­tryck för grad av engagemang m.m.hon ställer all­tid upp till hundra procenten procent (av ngt/ngra)sedan 1618av ty. Prozent med samma betydelse; till ita. per cento, lat. pro cen´tum ’för, på hundra’ Man bör skilja noga mellan procent och procentenhet. Om ett parti ökar sitt väljarstöd från 10 till 12 procent, så har dess popularitet ökat med 20 procent men med 2 procentenheter.