SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
procen`tare substantiv ~n äv. vard. procentarn, plur. ~, best. plur. procentarna pro·cent·ar·enperson som privat lånar ut pengar mot (o­skäligt) hög ränta mest vid beskrivning av äldre förh.ekon.yrk.SYN.synonymockrare sedan 1771