SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
procen`tenhet substantiv ~en ~er pro·cent|­en·het·enenhet som är ut­tryckt i procent vanligen vid jäm­förelse mellan o­lika procentuella an­delar mat.partiet ökade från 6 till 14%, allt­så med 8 procentenhetersedan 1960-taletSe stilruta för procent.