SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
procentuell´ adjektiv ~t pro·centu·ellsom räknas i procent mat.facket krävde högre procentuella löne­påslag för de låg­avlönade än för de hög­avlönadei absoluta tal var ökningen stor, men procentuellt var den ganska liten (adv.)sedan 1895