SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
produce´ra verb ~de ~t pro·duc·er·ar1till­verka eller fram­ställa ngn vara el. annan produkt tekn.MOTSATSantonymkonsumera JFRcohyponymalstra fabriken producerar 10 000 cyklar om åretkärn­kraftverket producerar huvud­parten av elektriciteten i om­rådetäv. med avs. på o­önskade produktervid till­verkningen produceras stora mängder av­fallproducera ngtsedan 1721av lat. produ´cere ’fram­föra’, till du´cere ’föra’; jfr doge, inducera, introducera, konduktor, reducera 2vara producent för Nolldet är NN som har producerat filmenproducera ngtsedan 1810Subst.:vbid1-286651producerande, vbid2-286651producering; produktion (till 1)