SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
prolakti´n substantiv ~et pro·lakt·in·etett kvinnligt hormon som under amnings­perioden stimulerar mjölk­körtlarnas produktion fysiol.sedan 1952bildn. till lat. pro ’för’ och la´c, genitiv lac´tis ’mjölk’; jfr laktation