SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
prolog [-lå´g] substantiv ~en ~er pro·log·en(fri­stående) kort in­ledning till litterärt verk t.ex. en roman el. en teater­pjäs, ofta i form av en dikt litt.vet.scen.MOTSATSantonymepilog före­ställningen började med en prolog där arrangörerna av­tackadesäv. all­männareför­spel general­strejken blev prologen till inbördes­krigetprologen (till ngt)sedan 1747av grek. prol´ogos ’för­ord; in­ledning’; jfr epilog