SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
prolongera [-låŋge´ra] verb ~de ~t pro·long·er·arförlänga tids­begränsad verksamhet, giltighets­tid e.d. ekon.tid.prolongera det gällande av­taletprolongera ngtsedan 1626av lat. prolonga´re ’förlänga’, till long´us ’lång’; jfr longitud Subst.:vbid1-287322prolongerande, vbid2-287322prolongering; prolongation