SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
promill`e substantiv ~n, plur. ~ pro·mill·entusen­del mat.mått.trafik.promillegränsräntan höjdes med 5 promilleofta spec. om alkohol­halt i blodethon hade allt­för hög promille för att köra bilen promille (av ngt), en promille (ngt)sedan 1887av lat. pro mi´lle ’för tusen’; jfr procent