SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
publikation [-∫o´n] substantiv ~en ~er publ·ik·at·ion·endet att publicera bok.JFRcohyponym1bok 1 publikationsortpublikation av vetenskapliga resultatofta äv. om publicerad skriftvecko­tidningar och an­dra publikationerpublikation (av ngt) (i/på ngt)sedan 1640; 1841 i bet. ’tryck­alster’