SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
quisling [kvis`-] substantiv ~en ~ar quisl·ing·enlands­förrädare samh.yrk.sedan 1940till efter­namnet på Vidkun Quisling, som med tyskarnas goda minne bildade en ”nationell regering” i Norge efter det tyska an­fallet i april 1940