SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
racka ne´r el. racka ne´dracka ne´d verb rackade rackat rack·arhårt och småaktigt kritisera ngn el. ngt vard.komm.hon rackade ner på sin man hela tidenracka ner på ngn/ngtsedan 1891via da. av lågty. rakken med samma betydelse, urspr. ’forsla bort av­fall’; besl. med 1raka; jfr rackare Subst.:vbid1-291877nedrackande, vbid2-291877nedrackning, vbid3-291877nerrackande, vbid4-291877nerrackning