SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ra´die substantiv ~n ~r radi·en(längden av) sträcka från medel­punkten av en cirkel till en punkt på dess om­krets mat.en cirkel med radien 5 cmäv. om (längden av) mot­svarande sträcka i ett klotjordradieäv. ngt mindre exaktaktionsradiein­om en radie av 50 km bor tio miljoner människor(inom) en radie (av/på MÅTT)sedan 1729till lat. rad´ius ’stråle; stav; hjul­eker’; jfr radio, radium, räjong