SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1radika´l adjektiv ~t radik·al1som inne­bär stora, grund­läggande förändringar som lösning på ett problem; om handling e.d. admin.utstr.en radikal förnyelseradikala ned­skärningaren radikal lösning av parkerings­problemet är att jämna en del av city med markenäv. all­männaregenom­gripande hon skiljer sig radikalt från sina syskon (adv.)spec. om medicinsk behandling som syftar till full­ständigt botande av sjukdomMOTS.antonym1palliativ äv. om (person med) genom­gripande å­sikt e.d.en radikal ateistsedan 1793till lat. ra´dix ’rot’ 2som i grunden vill förändra sam­hället vanligen (men inte nöd­vändigtvis) i socialistisk riktning admin.pol.MOTSATSantonymkonservativ 1 vänsterradikalen radikal politikden nye parti­ledaren an­sågs radikalden tidvis radikala studentvärldenungdoms­förbunden är ofta radikalare än moder­partiernaäv. försvagatsom står längst åt vänster i politiskt av­seende in­om en viss grupp social­demokraternas radikala flygeläv. betr. politisk orientering åt en­dera ytterlighetenJFRcohyponymextremist högerradikalsedan 1822
2radika´l substantiv ~en ~er radik·al·en1person som har radikala (politiska) å­sikter pol.yrk.JFRcohyponymrabulist många radikaler protesterade mot för­slaget om in­skränkning av strejk­rättensedan 18202atom eller atom­grupp som har en eller flera o­pariga elektroner i yttersta elektron­skalet och där­med är mycket reaktionsbenägen kem.fria radikalersedan 1907