SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rak adjektiv ~t 1som följer en väg som är den kortaste möjliga mellan två (aktuella el. tänkta) punkter rum.MOTSATSantonymkrokigantonym1sned ett rakt streckrak högermarginalraka furoren rak väg­sträckahålla rak kurskamma rak benahan stirrade rakt fram (adv.)spec. i fråga om kroppens och då mest ryggens hållningraklångtaket var så lågt att man inte kunde stå rakhan var på­fallande rak i ryggenofta med bi­betydelse av stolthet el. integritetrakryggadhålla huvudet raktäv.som ut­förs med ut­sträckt arm om boxningsslag en rak högeräv. försvagat i adverbiell an­vändningprecis hon slog honom rakt i an­siktethan såg henne rakt i ögonenhon ljög honom rakt i an­siktet (adv.)äv. bildligt, särsk. betr. tiden rak väg genom historiengå rakt på saksesak 2 på rak armse1arm 1 rak ordföljdseordföljd rak räntaseränta 1 rak som en furahelt rakden gamle var rak i ryggen som en fura raka puckarsepuck raka rörse1rör 1 raka spåret (till ngt)sespår 2 raka vägen (till ngt)seväg 1 rakt upp och ner1lod­rätthan satt rakt upp och ner i soffan och stirrade in i väggen 2utan om­svepi biografin berättar hon rakt upp och ner om sina alkohol­problem (släkt) i rakt nedstigande ledse3led 3 springa rakt i armarna på ngnse1arm 1 sedan 1541gemens. germ. ord, urspr. ’ut­sträckt’; besl. med korrekt, 1räcka, rät 2i nekande e.d. ut­tryck absolut Nollraka mot­satsendet var rakt ingen­ting (adv.)det går rakt inte för sig (adv.)sedan 18273o­konstlad och ärlig om handling e.d. admin.en rak frågaett rakt svaren rak och öppen blickrak (mot ngn)vara det enda rakavara den enda förnuftiga eller möjliga lösningenutredningsenheten har blivit starkt ifråga­satt och det enda raka är att ut­se en ny grupp av experter sedan 19154som inne­bär att samma typ av händelse upp­repar sig i o­bruten följd tid.lagets tredje raka segerhon vann i tre raka setsedan 1935