SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
razzia [ras´-äv.rat´s-] substantiv ~n razzior razzi·anöver­raskande och nog­grann (hus)undersökning genom­förd av polis e.d. i syfte att av­slöja illegal verksamhet el. beslag­ta stöld­gods samh.narkotikarazziapolisrazziaskatte­myndigheten gjorde en razziaspel­klubben stängdes efter en razziaen razzia (mot ngn/ngt)sedan 1879av fra. razzia med samma betydelse; av arab. ghāzīah, ghazwah ’attack; krigs­tåg’