SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
re substantiv, ingen böjning an­dra tonen i en dur­skala t.ex. d i en C-dur­skala musiksedan 1645till den första stavelsen i ordet resona´re, som in­gick i en lat. hymn som an­vändes vid memorering av ton­skalan; jfr do