SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
realisation [-∫o´n] substantiv ~en ~er re·al·is·at·ion·en1försäljning till ned­satt pris i större skala handel.SYN.synonym1rea realisationsprishan köpte kostymen på den stora realisationen efter julrealisation (av/på ngt)sedan 1865till realisera 2om­vandling av (viss) till­gång till pengar genom försäljning; särsk. betr. fasta till­gångar jur.hon skaffade rörelse­kapital genom realisation av en del av fastighets­innehavetspec.försäljning av ett före­mål som blivit ut­mätt realisation (av ngt)sedan 1793