SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
realis´m substantiv ~en re·al·ism·en1sinne för verkligheten psykol.politisk realismklar­ögd realismrealism i mot­sats till drömmerisedan 1872till real 2en kunskaps­teoretisk stånd­punkt enligt vilken det existerar en ytter­värld som är o­beroende av med­vetandet fil.JFRcohyponymidealism 2cohyponymnominalism begreppsrealismsedan 17993verklighetsskildrande riktning in­om litteratur och konst som inte lägger särsk. ton­vikt på vare sig det vackra el. det fula konstvet.litt.vet.JFRcohyponymnaturalism 2cohyponymromantik 2 fotografisk realismpsykologisk realismrealismen i Almqvists folklivs­skildringarsedan 1856