SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
redoxprocess [-dåk`s-] substantiv ~en ~er redox|­pro·cess·enkemisk process som sam­tidigt inne­bär en oxidation och en reduktion kem.sedan 1935förk. av red(uktion) och ox(idation)