SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reduce´ra verb ~de ~t re·duc·er·argöra mindre i an­tal el. om­fattning utstr.JFRcohyponymnedbringacohyponymminska 2cohyponymdecimera reducera tillverknings­tidenfirman reducerades till en agenturköttet såldes till reducerat prisin­köpet reducerade hans ekonomiska till­gångar till hälftenspec. i boll­spelminska motståndar­lagets ledning genom att göra mål NN reducerade till 2–4 på passning från ONäv. bildligt, ofta med klandrande bi­betydelsehon reducerades till ett bi­hang till sin mannär han kom till Sverige kände han det som om han reducerades till ett nummerreducera ngn/ngt (till ngn/ngt)sedan 1658av lat. redu´cere ’dra till­baka; in­skränka’, till du´cere ’leda’; jfr konduktör, producera, viadukt Subst.:vbid1-294212reducerande, reducering; reduktion