SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
referen`sram substantiv ~en ~ar re·fer·ens|­ram·enall­män bak­grund av erfarenheter, före­ställningar, värderingar o.d. som före­teelser tolkas och bedöms mot af.JFRcohyponymvärldsbildcohyponymparadigm 2 vida referensramarsmala referensramarvår egen kulturella referensrameuropéer har an­dra referensramar än amerikanersedan 1954efter eng. frame of reference med samma betydelse