SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
refere´ra verb ~de ~t re·fer·er·ar1åter­ge det viktigaste i det som sägs i diskussion, debatt etc. komm.m-med.tidningen refererade utrikes­ministerns talhon hade inte boken till hands utan refererade ur minnetäv.direkt skildra idrotts­tävling e.d., vanligen i radio cykel­tävlingen refererades av NNreferera (ngt/SATS)sedan 1651av fra. référer med samma betydelse; av lat. referr´e ’åter­bära; berätta’; jfr konferera, korrelat 2hän­visa till ngn/ngt; för att stödja eget på­stående fil.komm.språkvet.hon refererade till ett tidigare ut­talande av NNspec.syfta på ngt JFRcohyponymreferens 3 substantiv refererar ofta till personer, djur eller före­målreferera till ngn/ngtsedan 1855Subst.:vbid1-294322refererande; referat (till 1), referens (till 2)