SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reflexion el. reflektionreflektion [-flek∫o´n] substantiv ~en ~er re·flex·ion·en, re·flekt·ion·en1sällan i formenreflektion åter­kastande av ljus eller ljud optik.JFRcohyponymreflex 1 reflexionsfrireflexionsvinkelreflexion (från ngt)sedan 16422ofta i formenreflektion nog­grann (och djup) efter­tanke komm.reflektionsdiktningreflektionslyriken stunds reflexion över världs­lägetäv.spontan tanke eller slut­sats hon hade gjort exakt samma reflexion som hanen reflexion (kring/över ngt/att+V/SATS)sedan 1678