SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reflexiv [ref´-, re´-äv.-i´v] adjektiv ~t re·flex·ivi vissa ut­tryck som inne­bär en sorts växel­verkan Nollreflexiv kommunikationsärsk. språkvet.det reflexiva pronomenet ”sin”reflexiva verb som ”slå sig” och ”gifta sig”sedan 1815