SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reform [-får´m] substantiv ~en ~er re·form·en(sam­hällelig) förändring som genom­förs i normal (demokratisk) ordning samh.reformarbetereformvänligjordreformskattereformstavningsreformgenom­gripande reformerdemokratiska reformergenom­föra en reformen reform av val­systemetradikala sociala reformer men ingen revolutionen reform (av ngt)verbala reformerreformer utan egentligt inne­håll (men med byte av beteckningar)verbala reformer leder sällan till någon verklig förändring sedan 1750av fra. réforme med samma betydelse; till reformera