SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regionalpolitik [-giona`l-] substantiv ~en reg·ion·al|­pol·it·ik·enpolitik som syftar till att skapa lik­värdiga förut­sättningar för en god ut­veckling i o­lika delar av ett land pol.JFRcohyponymlokaliseringspolitik regionalpolitiken kunde inte förhindra att delar av landet av­folkadessedan 1970