SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regissera [-∫ise´-] verb ~de ~t reg·iss·er·arkonstnärligt sam­ordna och leda film­inspelning, för­beredelser för teater­föreställning e.d. scen.filmen har regisserats av NNäv. med avs. på personge regi han trivdes bäst med att regissera kvinnliga skåde­spelareäv. ut­vidgat, ibl. med an­tydan om o­naturlighetden dramatiskt och färg­starkt regisserade vakt­avlösningenspektaklet i sam­band med hans av­gång var väl regisseratregissera (ngn/ngt)sedan 1872se regissör Subst.:vbid1-294793regisserande, vbid2-294793regissering; regi