SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regressiv [-si´väv.reg´-] adjektiv ~t re·gress·iv1tillbaka­gående i vetenskapliga samman­hangaf.vetenskapl.en regressiv befolknings­utvecklingsedan 18102som verkar i mot­satt riktning mot den normalt förväntade el. av­sedda admin.språkvet.vetenskapl.MOTSATSantonymprogressiv 2 många indirekta skatter är i praktiken regressiva, dvs. de drabbar låginkomst­tagare hårdare än höginkomst­tagarespec.som före­griper språk­ljud som ska ut­talas senare språkvet.att ”pannkaka” ut­talas som ”pangkaka” är ett exempel på regressiv assimilationsedan 1845