SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rehabilite´ra verb ~de ~t re·hab·il·it·er·ar1åter­anpassa (sjuk, handikappad eller kriminellt belastad person) till ett normalt liv med.samh.rehabilitera sjuka människorden drog­beroende skulle av­giftas och rehabiliterasrehabilitera ngnsedan 1955till lat. re- ’åter’ och medeltidslat. habilita´re ’ordna’; jfr habil 2ge upp­rättelse åt person, å­skådning m.m., som varit under­tryckt samh.många av offren för det politiska förtrycket kom senare att rehabiliterasrehabilitera ngn/ngtsedan 1788Subst.:vbid1-295119rehabiliterande, rehabilitering