SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reklame´ra verb ~de ~t re·klam·er·ar1an­märka på (köpt vara) som man an­ser brist­fällig handel.hela försändelsen reklameradesreklamera ngtsedan 1848av lat. reclama´re ’åter­kalla’; jfr acklamation, deklamera, nomenklatur, proklamera 2begära efter­forskning av försvunnen post­försändelse samh.reklamera ngtsedan 18683göra reklam mindre brukl.m-med.affischen reklamerade för kommande konst­utställningarreklamera för ngn/ngtsedan 1915till reklam Subst.:vbid1-295195reklamerande, vbid2-295195reklamering; reklamation (till 1 + 2)