SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
religion [-lio´näv.-ligio´n] substantiv ~en ~er re·lig·ion·ensamman­hängande tros­system ofta känne­tecknat av tro på viss(a) gud(ar), över­naturliga före­teelser etc.; vanligen äv. med spec. ceremonier och levnads­regler relig.religionshistoriareligionskrignaturreligionstatsreligionvärldsreligionvår kristna religionicke-kristna religionerden judiska religionenut­öva en religiontill religionen var han hindukännare av islamisk religion och filosofiatt göra abort var emot hennes religionäv. om så­dan tro i all­mänhet utan av­seende på ngn spec. riktningatt gå i kyrkan vanemässigt har inte mycket med religion att göraäv. om annan typ av tros­system (el. ersättning för tros­system)vishetsreligionkonsumismen tycks ha blivit till en religion för mångasedan 1539av lat. relig´io ’förpliktelse; sam­vete; gudadyrkan’, till religa´re ’binda fast’; jfr reliabel