SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
remiss´ substantiv ~en ~er re·miss·en1hän­visning av ett ärende till myndigheter eller organisationer för yttrande samh.remissinstansremisstidremissvarlag­förslaget är ute på remissspec. om hän­visning av regerings­förslag, motion e.d. till riksdags­utskottsedan 1682av fra. remise ’åter­sändande’; till remittera; jfr remi 2läkares hän­visning av patient till sjuk­hus el. specialist för under­sökning el. behandling med.hon fick en remiss till reumatologenäv. om mot­svarande brev e.d.i kuvertet låg en remiss till Karolinska sjuk­huseten remiss (från ngn/ngt) (till ngn/ngt)sedan 1697