SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
representan´t substantiv ~en ~er re·pre·sent·ant·enperson som officiellt representerar viss person el. grupp samh.yrk.JFRcohyponymföreträdare 1cohyponymombudcohyponymdelegat ut­se en representant för de an­ställdaden facklige representanten i styrelsenrepresentanter för press och tv var när­varandepartiets enda representant i full­mäktigespec. om före­trädare för före­tagfirmans representant på ortenäv. om före­trädare för å­sikt e.d.en representant för moderna idéeräv.exempel på ngt Lunds dom­kyrka är en god representant för den romanska stilenen representant (för ngn/ngt)sedan 1746av fra. représentant med samma betydelse; till representera