SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1re`sa substantiv ~n resor res·an1(längre) förflyttning med hjälp av färd­medel ofta före­tagen för nöjes skull NollJFRcohyponymfärdcohyponym1tur 1cohyponym1tripp reseskildringresfärdigreskostreslustressällskaprundresatjänsteresautlandsresaenkel resalycklig resa!en resa tur och returboka en resagöra en resavara på resai anställnings­förmånerna in­går fria resoräv. med ton­vikt på borto­varon så­väl som på själva förflyttningenbröllopsresaskolresasällskapsresahan skulle ge sig ut på en resa till Syd­amerikaäv. bildligtklassresalivsresaen resa i det förgångnaen resa (med ngn) (ngnstans)sedan 1366öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)fornsv. resa; av lågty. reise ’resa; upp­brott; krigs­tåg’; besl. med 2resa 1 2i vissa ut­tryck gång i ordningen spec. i fråga om (dom rörande) viss typ av brott särsk. jur.jur.an­dra resan stöldsju resor värre mycket värreatt springa maraton var sju resor värre än vad hon hade trott sedan mitten av 1400-taletKonung Christoffers Landslag
2re`sa verb reste rest, pres. reser res·er1ibl. med partikelnupp föra (liggande, av­långt före­mål) till upp­rätt ställning NollJFRcohyponymhöja 1 resa (upp) maj­stångenresa en staty över konungenäv. med avs. på mer in­vecklad konstruktionbygga upp JFRcohyponymuppföra 1 resa en byggnads­ställningresa tältetäv. bildligtresa barriärer mellan människorresa (upp) ngtresa borstseborst resa vapensevapen 1 sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Ärentuna, Upplandvanligen runform raisa, fornsv. resa; gemens. germ. ord; nära besl. med fornsv. risa ’resa sig’, eng. rise; jfr rese, reslig 2ibl. med partikel, t.ex.ut förflytta sig (längre sträcka) med hjälp av ngt färd­medel vanligen mot bestämt mål NollJFRcohyponym2fara 1cohyponymåka 1cohyponymfärdas resa hemresa till stanresa med tågresa över Stock­holmspec.av­resa de reser i morgonresa utom­landsäv. med ton­vikt på så­väl borto­varo som själva förflyttningenresa runt i Europaresa på turnéspec.(vanemässigt) före­ta tjänste­resa resa för en firmaresa (ut) (med ngt) (ngnstans)sedan ca 1430Själens tröstfornsv. resa; av lågty. reisen med samma betydelse; till 1resa 3föra fram krav, protest e.d. komm.resa skadestånds­anspråkhan reste in­vändningar mot beslutetresa ngtsedan 1746se 2resa 1 Subst.:resande, resning (till 1 + 3); 1resa (till 2)