SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resonera bort [bårt´] verb resonerade resonerat re·son·er·aräv. fast sammansättn., sebortresonera förklara bort genom att argumentera komm.det går inte att resonera bort att höga skatter kan vara skadliga för ekonominresonera bort ngt/SATSsedan 1780Subst.:vbid1-888964bortresonerande, vbid2-888964bortresonering